Heruitgave van “Thuiskomen in de liturgie” van br. Johan te Velde

Het bisdom Rotterdam heeft het boek “Thuiskomen in de liturgie – Liturgische catechese voor parochianen” opnieuw uitgegeven. Het is voor 5 euro te koop bij het bisdom alsook bij de boekwinkel van de abdij.

Op de achterzijde staat:

De liturgie is als een huis waarin wij binnengaan.  Velen zijn ermee vertrouwd. Anderen vragen zich onwennig af wat de bedoeling is van wat er gebeurt. In de liturgie toont Christus ons zijn gelaat. Maar herkennen wij hem daar? Liturgie vieren vraagt vorming, vraagt een ingewijd zijn, vraagt kennis en vertrouwen met de teksten en symbolen. Johan te Velde osb reikt in dit boekje 33 hoofdstukken aan ten dienste van liturgische catechese. Om met des te groter vreugde thuis te komen in de liturgie, als het huis van de Heer.

Johan te Velde is monnik van de Sint Willibrords Abdij te Doetinchem.