Over de begeleiders

Geplaatst op

_JVR8544Henry Vesseur (1959) is sinds 1979 Benedictijner monnik. In de abdij gaf hij jarenlang les in liturgie en spiritualiteit. Hij is vertrouwd met de christelijke mystiek en met meditatie. Als geestelijk begeleider coacht hij mensen op hun spirituele weg. Sinds enige jaren verdiept hij zich in Zen en wordt daarbij geboeid door de uitdaging van de interreligieuze dialoog tussen Oost en West die sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1965) in de Katholieke Kerk op gang is gekomen. Hij staat in de zentraditie van pater Lassalle S.J., zoals pater Gerard Helwig O.S.B. die jarenlang vorm gegeven heeft in de Sint Willibrordsabdij en die getypeerd kan worden als “christelijke zen”. Daarin wordt gepoogd om een verbinding te leggen tussen zen en christelijke mystiek. Juist de combinatie met de liturgie en het getijdengebed van de monniken geeft de zenmeditatie in de abdij een extra dimensie van geleefde dialoog die elders niet gevonden wordt.

Ben C

Ben Claessens (1956) is zenmonnik en parttime werkzaam als hoofdredacteur van een nieuws- en kennisplatform in het onderwijs. Hij begeleidt sinds 2005 zengroepen in Lelystad en retraites in het programma van het Stiltecentrum van de Benedictijner St.Willibrordsabdij. Hij staat in de traditie van de zenleraren Nico Tydeman Sensei en Maurice KnegtelSensei. In Doetinchem bestudeerde hij bij de Benedictijn Dom Gerard Helwig gedurende zeven jaar de teksten van de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec. Hij is vader van drie dochters en publiceerde eerder over Mahatma Gandhi en over zen. Kijk voor meer informatie op www.zenmeditation.eu

kees krant 2

Kees van den Muijsenberg (1956) is 35 jaar lid van de orde der Kapucijnen en 25 jaar priester. Hij studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome, en sloot beide studies af met de mystiek van Franciscus van Assisi als onderwerp. Na de studie was hij tien jaar pastor en daarna 9 jaar lid van het bestuur van zijn orde in Nederland. Sinds januari 2008 lag zijn hoofdinteresse bij de zenmeditatie en ging hij de zenweg. Aanvankelijk mediteerde hij bij Jeroen Witkam, later werd hij langdurig getraind door Willigis Jäger, die hem in december 2010 benoemde als leraar in de zenlijn LEERE WOLKE. In juni 2011 voltooide Kees bij Willigis Jäger de koan-scholing zoals die gegeven wordt in de Sambo Kyodan zeelijn. Sindsdien werkt hij als zenleraar, waarvoor hij door zijn medebroeders is vrijgesteld, en bestudeert hij de zentraditie in relatie tot de christelijke wezensmystiek. Kijk voor meer informatie op www.zendosengtsjan.nl