Urnengedenkpark

Geplaatst op

Eind april 2014 hebben de monniken gekozen voor een bijzondere vorm van gastvrijheid. Op het landgoed van de abdij wordt de mogelijkheid geboden een urn te begraven, midden in de prachtige natuur van De Slangenburg. Daarmee wordt letterlijk een blijvende rustplaats geboden, onder de rook van de abdij, want een eenmaal begraven urn zal daar altijd bijgezet blijven. Iedere zorg om de gevreesde ruiming kan bij voorbaat weggenomen worden. De omgeving van de abdij drukt voor de nabestaande uit dat leven en dood bij elkaar behoren.

In de Benedictijnse traditie van de Sint Willibrordsabdij kunnen mensen met de doden verbonden blijven omdat ze in goede handen zijn. Al vanaf de Middeleeuwen zochten mensen daarom abdijen op om hun dierbaren een blijvende rustplaats te geven. Een verlangen dat ook in de huidige tijd kan blijven voortbestaan. De gedachte van eeuwigdurende rust is er overigens voor iedereen. De gastvrijheid van de monniken kenmerkt zich door respect voor de persoonlijke geloofsovertuiging of levensvisie.

_JVR2311

Natuurbetrokken mensen die over hun eigen levenseinde nadenken of nabestaanden die voor de vraag staan waar de urn van hun dierbare een waardige plek kan vinden, kunnen contact opnemen via info@willibrords-abbey.nl. Gastheer A.J. (Nol) Verhoeven organiseert wekelijks Informatieve wandelingen door de abdijbossen. U kunt dan vrijblijvend een kijkje nemen en al uw vragen stellen. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 085 – 48 69 300 (telefoonservice van 08.00 – 22.00 uur)

Organisatie en uitvoering van de activiteiten zijn door de abdij toevertrouwd aan Urnengedenkparken Nederland B.V. Uitvoerige informatie over het concept “duurzaam bijzetten van urnen in bossen” vindt u via de website www.urnengedenkparken.nl